INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
851 ks nájdených

DELTA-NZTRANS spol. s r.o.

Fax:
+421 35 6430 316
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Komárňanská cesta 13
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Komárňanská cesta 13
Top Služby:

MCD, s.r.o.

Fax:
032 744 3616
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Bratislavská 12
Sídlo:
911 05 Trenčín, Bratislavská 12
Top Služby:

MJM AUTODOPRAVA s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Pod Komárky 28
Sídlo:
911 01 Trenčín, Pod Komárky 28
Top Služby:

Anna Čimborová

E-mail:
Poštová adresa:
023 02 Krásno nad Kysucou, Kalinov 1530
Sídlo:
023 04 Stará Bystrica, Pri RD KN 2939/2
Top Služby: