INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
2084 ks nájdených

Mesto Svidník

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
089 01 Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33
Sídlo:
089 01 Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33
Top Služby:

Mesto Senec

Fax:
02 / 202 05 142
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Mierové námestie 8
Sídlo:
903 01 Senec, Mierové námestie 8
Top Služby:

Obec Šoporňa

Fax:
031/787 43 87
Web:
E-mail:
Sídlo:
925 52 Šoporňa, Šoporňa 1179
Top Služby:

Obec Turany nad Ondavou

Web:
E-mail:
Sídlo:
090 33 Turany nad Ondavou, Turany nad Ondavou 100
Top Služby:

Mesto Senec

Fax:
02 / 202 05 142
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Mierové námestie 8
Sídlo:
903 01 Senec, Mierové námestie 8
Top Služby:

CULTUS Ružinov, a.s.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
820 09 Bratislava 2, Ružinovská 28
Sídlo:
820 09 Bratislava 2, Ružinovská 28
Top Služby:

Agneša Bocianová

E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Nám. Jozefa Herdu 1
Sídlo:
917 01 Trnava, Nám. Jozefa Herdu 1
Top Služby:

Obecný úrad Zlaté Klasy

Fax:
+421 31 569 23 94
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 39 Zlaté Klasy, Zlaté Klasy 550
Sídlo:
930 39 Zlaté Klasy, Zlaté Klasy 550
Top Služby: