INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
5453 ks nájdených

Obec Jelka

Fax:
031/7876182
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 23 Jelka, Mierová 959/17
Sídlo:
925 23 Jelka, Mierová 959/17
Top Služby:

Obec Veľké Teriakovce

Fax:
047 / 569 51 55
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
980 51 Veľké Teriakovce, č. 54
Sídlo:
980 51 Veľké Teriakovce, č. 54
Top Služby:

Obec Proč

Fax:
051/7997718
Web:
E-mail:
Sídlo:
082 14 Pušovce, Proč 103
Top Služby:

Obecný úrad Dlhé Pole

Fax:
+421 41 5696388
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
013 32 Dlhé Pole, Dlhé Pole č. 249
Sídlo:
013 32 Dlhé Pole, Dlhé Pole č. 249
Top Služby:

Obec Malčice

Fax:
056/688 32 52
Web:
E-mail:
Sídlo:
072 06 Malčice, Hlavná č.176
Top Služby: