INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
8743 ks nájdených

Peter Polák - Centrum

E-mail:
Poštová adresa:
919 65 Dolná Krupá, Hlavná 39/178
Sídlo:
919 65 Dolná Krupá, 143
Top Služby:

IVAR SK, spol. s r. o.

Fax:
023/2201037
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
907 03 Myjava 3, Turá Lúka 241
Sídlo:
907 03 Myjava 3, Turá Lúka 241
Top Služby:

Jozef Moric - JOMI

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 40 Žabokreky, 144
Sídlo:
038 40 Žabokreky, 144
Top Služby:

GAMMA-SLOVAGRO, s.r.o.

Fax:
031 / 780 47 96
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 42 Trstice, Trstice 40
Sídlo:
925 42 Trstice, areál PD
Top Služby: