INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
1870 ks nájdených

Dušan Cicko - HRATEGA

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
069 01 Snina, Študentská 2681
Sídlo:
069 01 Snina, Kalinčiakova 1943
Top Služby:

Reštaurácia Zelený dvor

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 26 Slovenský Grob, Nová 203/49
Sídlo:
900 26 Slovenský Grob, Nová 203/49
Top Služby:

Reštaurácia a piváreň Zlatý Bažant

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
965 01 Ladomerská Vieska, 109
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Nám. SNP 11
Top Služby:

Reštaurácia a bar Corleone

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 07 Bratislava, Šancová 31
Sídlo:
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, Hradištná 37
Top Služby:

Reštaurácia Maňa

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
073 01 Sobrance, Štefánikova 23
Sídlo:
073 01 Sobrance, Štefánikova 23
Top Služby:

Sidonia Berthová

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 04 Bratislava, Haanova 10/A
Sídlo:
851 04 Bratislava, Haanova 10/a
Top Služby:

Artur - Penzion & Restaurant

Fax:
032/7481030
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Palackého 23
Sídlo:
911 01 Trenčín, Palackého 23
Top Služby:

Reštaurácia Mozaika

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 22 Košice , Postupimská 755/35
Sídlo:
040 11 Košice, Trieda KVP č.1
Top Služby:

ELEMENT BOWLING

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Pivovarská 1058
Sídlo:
010 01 Žilina, Obchodé centrum MIRAGE, Nám. A. Hlinku 7/B
Top Služby: