INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
23997 ks nájdených

" E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo

Fax:
(051) 7460250 , (051) 7460250
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Zamarovská 260
Sídlo:
911 05 Trenčín, Zamarovská 260
Top Služby:

Jaromír Klíma

E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Červenej armády 19/5
Sídlo:
036 01 Martin, Červenej armády 19/5
Top Služby:

Bc. Tomáš Iľko

E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov, Cukrovarská 24/13
Sídlo:
075 01 Trebišov, Cukrovarská 24/13
Top Služby:

Agneša Bocianová

E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Nám. Jozefa Herdu 1
Sídlo:
917 01 Trnava, Nám. Jozefa Herdu 1
Top Služby:

EKON-EM s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 11 Banská Bystrica, Tatranská 77
Sídlo:
974 11 Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 - AURIS
Top Služby:

DELTA 2000, spol. s.r.o.

Fax:
(037) 6526684 , (037) 6526684
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 10 Bratislava, Mandlová 41
Sídlo:
851 10 Bratislava, Mandlová 41
Top Služby: