INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
3553 ks nájdených

Prakon trade a.s.

Fax:
053/48 74 335
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
055 62 Prakovce, Prakovce 13
Sídlo:
055 62 Prakovce, Prakovce 13
Top Služby:

HCT s.r.o.

E-mail:
Sídlo:
930 03 Kostolné Kračany, Šipošovské Kračany 70
Top Služby:

LightMont s. r. o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava-Nové Mesto, Mestská 271/11
Sídlo:
831 03 Bratislava-Nové Mesto, Mestská 271/11
Top Služby:

Metal Service Centre - IMC Slovakia, s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Šebešťanová 256
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Šebešťanová 256
Top Služby:

Euro Profil System EPS, s.r.o.

Fax:
044/432 4886
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, Sládkovičova 8
Sídlo:
034 01 Ružomberok, Sládkovičova 8
Top Služby:

GÜHRING Slovakia, s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Hliny 1412/4
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Štefánikova 161
Top Služby:

TP real, spol. s r.o.

Fax:
052/7793402
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
053 15 Hrabušice, Nová 17
Sídlo:
059 12 Švábovce, Švábovce 205
Top Služby: