INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
1450 ks nájdených

Penzión Vilma

E-mail:
Poštová adresa:
972 51 Handlová, Železničiarska 4007/37
Sídlo:
972 51 Handlová, SNP 55/22
Top Služby:

Artur - Penzion & Restaurant

Fax:
032/7481030
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Palackého 23
Sídlo:
911 01 Trenčín, Palackého 23
Top Služby:

Hotel Antares - CARRARO HOTELS, s.r.o.

Fax:
02/546 489 72
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 03 Bratislava, Šulekova 15/a
Sídlo:
811 03 Bratislava, Šulekova 15/a
Top Služby:

Dušan Cicko - HRATEGA

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
069 01 Snina, Študentská 2681
Sídlo:
069 01 Snina, Kalinčiakova 1943
Top Služby:

Reštaurácia Zelený dvor

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 26 Slovenský Grob, Nová 203/49
Sídlo:
900 26 Slovenský Grob, Nová 203/49
Top Služby:

Reštaurácia a piváreň Zlatý Bažant

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
965 01 Ladomerská Vieska, 109
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Nám. SNP 11
Top Služby: