INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
8880 ks nájdených

MAKRO HOLÍČ, s.r.o.

Fax:
034 / 668 41 86
E-mail:
Poštová adresa:
908 51 Holíč, Hollého 79
Sídlo:
908 51 Holíč, Hollého 79
Top Služby:

ZMOP, spol.s.r.o.

Fax:
(033) 6422066 , (033) 6422066
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 02 Modra, Národná 1961
Sídlo:
900 02 Modra, Národná 1961
Top Služby:

2NET, s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Rampova 4
Sídlo:
040 01 Košice, Južná trieda 119
Top Služby:

Lubexpert Slovakia s. r. o.

Fax:
02/49512962
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 02 Bratislava, Nobelova c. 34, 5. posch.
Sídlo:
831 02 Bratislava, Nobelova c. 34, 5. posch.
Top Služby:

Euro Profil System EPS, s.r.o.

Fax:
044/432 4886
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, Sládkovičova 8
Sídlo:
034 01 Ružomberok, Sládkovičova 8
Top Služby:

Jozef Moric - JOMI

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 40 Žabokreky, 144
Sídlo:
038 40 Žabokreky, 144
Top Služby:

DELTA DEFENCE, a.s.

Fax:
051 / 749 37 81
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Čapajevova 40
Sídlo:
080 01 Prešov, Čapajevova 40
Top Služby: