INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
1000 ks nájdených

MUDr. Agnesa Pruniová, psychiatria

Poštová adresa:
045 01 Moldava nad Bodvou, Českoslov. armády 35, NsP
Sídlo:
045 01 Moldava nad Bodvou, Českoslov. armády 35, NsP
Top Služby:

MUDr. Lívia Balázsová - psychiatria

Poštová adresa:
945 01 Komárno, Palatínova 51
Sídlo:
945 01 Komárno, Palatínova 51
Top Služby:

EKONA, spol. s r.o.

Fax:
041 763 73 82
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Jánošíkova 264
Sídlo:
010 01 Žilina, Jánošíkova 264
Top Služby:

Estera Hatoňová KARIN OPTIK

E-mail:
Poštová adresa:
943 01 Štúrovo, Štefánikova 1774/19, P.O.BOX 90
Sídlo:
943 01 Štúrovo, Hlavná 121/5
Top Služby:

MUDr. Martina Obžerová

E-mail:
Poštová adresa:
902 01 Pezinok, Kutuzovova 42
Sídlo:
900 01 Modra, Kalinčiakova 2
Top Služby:

Green space, s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 15 Mojmírovce, Mojmírovce č. 1068
Sídlo:
951 15 Mojmírovce, Mojmírovce č. 1068
Top Služby:

MUDr. Jozef Škripec - stomatológ

Poštová adresa:
956 18 Bošany, Moyzesova 941
Sídlo:
956 18 Bošany, Moyzesova 941
Top Služby: