Kontakt

Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.

Gorkého 1

811 01  Bratislava

IČO:  50 032 941

 

Zápis v Obchodnom registri  Okresného súdu  Bratislava I, Odd.: Sro, Vl.č.:107451/B

Základné imanie splatené v celej výške

 

Email:  info@instituciafiriem.sk

 

Media Informačná Inštitúcia  s.r.o., týmto informuje svojich  zákazníkov, že politiku ochrany osobných údajov na základe  Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie, t.j. GDPR sme zverejnili tu: