INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Poľnohospodárske družstvo Kotešová

Telefónne čislo:
041 / 557 58 51 , 041 / 557 58 60
Fax:
(032) 7798233 , (032) 7798233
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
013 61 Kotešová, Kotešová
Sídlo:
013 61 Kotešová, Kotešová
Top Služby: