INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

SHR - Peter Kókay

Telefónne čislo:
0911 141 888
E-mail:
Poštová adresa:
981 01 Hnúšťa, Banícka 255
Sídlo:
981 01 Hnúšťa, Banícka 255
Top Služby: