INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
6 ks nájdených

VÍNO SERVICE s.r.o.

Fax:
(056) 6687530
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 33 Slovenské Nové Mesto, Školská 20/1
Sídlo:
076 33 Slovenské Nové Mesto, Školská 20/1
Top Služby:

Reštaurácia SAHIB

Fax:
02 592 961 23
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
990 01 Veľký Krtíš, Nemocničná 2
Sídlo:
990 01 Veľký Krtíš, B. Nemcovej 956/43
Top Služby:

Vináreň a pizzeria La Rocca

E-mail:
Poštová adresa:
811 03 Bratislava 1, Kozia 12
Sídlo:
811 03 Bratislava 1, Kozia 12
Top Služby: