INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
20 ks nájdených

E. M. S. Vodičko

Fax:
(02) 55410580 , (02) 55410580
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 12 Košice, Čiernomorská 1/1381
Sídlo:
040 12 Košice, Čiernomorská 1/1381
Top Služby:

STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.

Fax:
034 165 10894
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská 354/29
Sídlo:
094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská 354/29
Top Služby:

Marek Kaščák

Fax:
034 659 00 86
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
064 01 Stará Ľubovňa, Levočská 31
Sídlo:
064 01 Stará Ľubovňa, Okružná 882/68
Top Služby:

ZVAR, s.r.o.

Fax:
+421-57-4880680
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská 354/29
Sídlo:
094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská 354/29
Top Služby:

Martin Dujnič

E-mail:
Poštová adresa:
900 55 Lozorno, Muškátova 807
Sídlo:
900 55 Lozorno, Muškátova 807
Top Služby:

ARMOBETON GROUP s.r.o.

Fax:
031 779 5562
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 05 Hriňová, Detvianska Huta 387
Sídlo:
962 05 Hriňová, Detvianska Huta 387
Top Služby:

Kamenárstvo František Volf

Fax:
031 789 0987
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
968 01 Nová Baňa, Dlhá Lúka 72
Sídlo:
968 01 Nová Baňa, Školská 20/65
Top Služby:

EFPE STRECHY

Fax:
(048) 4145299 , (048) 4145299
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
053 61 Spišské Vlachy, Hviezdoslavova 36
Poštová adresa:
053 61 Spišské Vlachy, Hviezdoslavova 36
Sídlo:
053 61 Spišské Vlachy, Kostolná 15
Sídlo:
053 61 Spišské Vlachy, Hviezdoslavova 36
Top Služby:

STAVIL PLUS s.r.o.

Fax:
058 / 788 56 54
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Povodská cesta 7
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Povodská cesta 7
Top Služby:

KAHOSTAV, spol. s.r.o.

Fax:
02 444 589 28
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
830 00 Bratislava, P.O.Box 157
Sídlo:
831 04 Bratislava 3, Elektrárenská 5
Top Služby:

PATON, s.r.o.

Fax:
(035) 6424318 , (035) 6424318
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 52 Šoporňa, Šaľská 852
Sídlo:
925 52 Šoporňa, Šaľská 852
Top Služby:

Dušan Fraštacký D - BAV

Fax:
00421 46 5469 752
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 34 Jasová, č. 282
Sídlo:
941 34 Jasová, č. 282
Top Služby:

K. B. S. Nové Zámky

Fax:
065 407 192
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, L. Kassáka 10
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, L. Kassáka 10
Top Služby: