INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
1 ks nájdených

ORTO-DENT, s.r.o. - MUDr. Eduard Hurta

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Trieda SNP 54
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Trieda SNP 54
Top Služby: