INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
25 ks nájdených

Ján Fabian - Ranč Pod Ostrou Skalou

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
049 71 Stratená, Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Sídlo:
059 17 Vernár, 277
Top Služby:

POĽNOTREND Trebišov, a.s.

Fax:
056 / 672 42 37
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov, Čerjaky 1095
Sídlo:
075 01 Trebišov, Čerjaky 1095
Top Služby:

Poľnohospodárske družstvo Kotešová

Fax:
(032) 7798233 , (032) 7798233
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
013 61 Kotešová, Kotešová
Sídlo:
013 61 Kotešová, Kotešová
Top Služby:

Agromajetok, s.r.o.

Fax:
(048) 4188408 , (048) 4188408
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 52 Sučany, č. 1259
Sídlo:
038 52 Sučany, č. 1259
Top Služby:

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice

Fax:
057 488 1610
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 43 Sedlice, č. 294
Sídlo:
082 43 Sedlice, č. 294
Top Služby:

ZOO Divízia, s.r.o.

Fax:
035 7732 281
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 72 Selice, Sovietskej armády 431
Sídlo:
925 72 Selice, Sovietskej armády 431
Top Služby: