INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
8 ks nájdených

Poľnohospodárske družstvo Siladice

Fax:
033 / 744 5125
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
920 52 Siladice, Siladice 247
Sídlo:
920 52 Siladice, Siladice 247
Top Služby:

Roľnícke družstvo podielnikov

Fax:
031 551 76 86
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
972 41 Koš, Okružná 784/42
Sídlo:
972 41 Koš, Okružná 784/42
Top Služby:

Poľnohospodárske družstvo podielnikov

Fax:
02 / 459 512 32
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 46 Most pri Bratislave, Bratislavská 535
Sídlo:
900 46 Most pri Bratislave, Bratislavská 535
Top Služby: