INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
11 ks nájdených

Požnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi

Fax:
(047) 5594116 , (047) 5594116
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
980 45 Štrkovec, Kráž 76
Sídlo:
980 45 Štrkovec, Kráž 76
Top Služby:

Požnohospodárske družstvo Šahy

Fax:
(033) 5597455 , (033) 5597455
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
936 01 Šahy, Bernecká 45
Sídlo:
936 01 Šahy, Bernecká 45
Top Služby:

Požnohospodárske družstvo

Fax:
034 / 659 57 36
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
919 51 Špačince, Družstevná 18
Sídlo:
919 51 Špačince, Družstevná 18
Top Služby:

KWS SEMENA s.r.o.

Fax:
(034) 7780445 , (034) 7780445
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 65 Záhorská Ves, č. 39
Sídlo:
900 65 Záhorská Ves, č. 39
Top Služby:

AGRORIS, s.r.o.

Fax:
(035) 7779113
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Potravinárska 3694
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Potravinárska 3694
Top Služby:

AGROPROFIT spol. s r.o.

Fax:
(033) 7320933 , (033) 7320933
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
972 41 Koš, Okružná 755
Sídlo:
972 41 Koš, Okružná 755
Top Služby: