INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
54 ks nájdených

Reštaurácia a bar Corleone

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 07 Bratislava, Šancová 31
Sídlo:
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, Hradištná 37
Top Služby:

Reštaurácia Stejkdom - Lesopark

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Ulica J. Bendíka 778/3
Sídlo:
971 01 Prievidza, StejkDom, Lesopark
Top Služby:

Pizzéria a reštaurácia LUMAX

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava, Výhonská 1 / Drevona/
Sídlo:
831 06 Bratislava, Výhonská 1 / Drevona /
Top Služby:

Reštaurácia Maňa

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
073 01 Sobrance, Štefánikova 23
Sídlo:
073 01 Sobrance, Štefánikova 23
Top Služby:

Reštaurácia kaštieľ Steiner

E-mail:
Poštová adresa:
947 01 Hurbanovo, Komárňanská 258/112
Sídlo:
947 01 Hurbanovo, Komárňanská 258/112
Top Služby:

Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka - Reštaurácia roka 2016

Fax:
052 / 436 92 92
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
064 01 Stará Ľubovňa, Popradská 682/34
Sídlo:
064 01 Stará Ľubovňa, Popradská 682/34
Top Služby:

Motorest Nonstop Strečno

E-mail:
Poštová adresa:
010 08 Žilina, Zvolenská 1778/12
Sídlo:
013 24 Strečno, Hlavná 1
Top Služby:

C'est la vie... s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Rezedová 12
Sídlo:
841 07 Bratislava, Ranč Ouzkých, Vápenka 15
Top Služby:

Reštaurácia Flash

E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Chrenovská 14
Sídlo:
949 01 Nitra, Chrenovská 14
Top Služby:

Pizzeria Morgen

Web:
Poštová adresa:
905 01 Senica, Sotinská 1345/23
Sídlo:
905 01 Senica, Sotinská 1345/23
Top Služby:

CAESAR PIZZERIA RESTAURANT s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
943 01 Štúrovo, Záhradnícka 976/31
Prevádzka:
943 01 Štúrovo, Petőfiho 65
Top Služby:

Bistro Chef, s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Námestie SNP 27
Sídlo:
960 01 Zvolen, Námestie SNP 27
Top Služby:

Cool Bowling - Cool Plus s. r. o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Štúrova 1
Sídlo:
040 01 Košice, Štúrova 1
Top Služby:

Caffe Pizzeria Vanessa - Zdenko Šutý

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Moyzesova (Supemarket Tempo) 53
Sídlo:
022 01 Čadca, Moyzesova (Supemarket Tempo) 53
Top Služby: