INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
4 ks nájdených

JAAT Style, s.r.o.

Fax:
031 780 8054
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 12 Košice, Amurská 7
Sídlo:
040 23 Košice - Sídlisko KVP, Cottbuska 13
Top Služby:

MUDr. Renáta Palmajová

Fax:
047/4512412
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 6
Sídlo:
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 6
Top Služby: