INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
7 ks nájdených

IN - DIA s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, ul. Mieru 1
Sídlo:
984 01 Lučenec, ul. Mieru 1
Top Služby:

MUDr. Renáta Palmajová

Fax:
047/4512412
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 6
Sídlo:
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 6
Top Služby: