INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
42 ks nájdených

DOMI Best, s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Štúrova 131/14
Sídlo:
058 01 Poprad, Teplická 4
Top Služby:

Bc. Tomáš Iľko

E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov, Cukrovarská 24/13
Sídlo:
075 01 Trebišov, Cukrovarská 24/13
Top Služby:

Agneša Bocianová

E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Nám. Jozefa Herdu 1
Sídlo:
917 01 Trnava, Nám. Jozefa Herdu 1
Top Služby:

ACCOUNTING BK s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Lodná 2B
Sídlo:
946 12 Zlatná na Ostrove, Zlatná na Ostrove 166
Top Služby:

DATA-SYS, s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Štefánikova 35
Sídlo:
917 01 Trnava, Štefánikova 35
Top Služby:

Ing. Mária Grečová

E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 21
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 21
Top Služby: