INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
17 ks nájdených

ELPAM, spol. s r.o.

Fax:
02 482 353 62
Web:
E-mail:
Sídlo:
821 05 Bratislava 2, Nové záhrady 1/11
Top Služby:

ELEKTROFINIŠ spol. s r.o.

Fax:
053 4421915
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Železničiarska 25
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Železničiarska 25
Top Služby:

BREMS, s.r.o.

Fax:
031 785 7220
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Fandiho 127
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Fandiho 127
Top Služby:

ELPROTECH s.r.o.

Fax:
052 776 5959
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov, Milhostovská 125
Sídlo:
075 01 Trebišov, Milhostovská 125
Top Služby:

JUKITECH, s.r.o.

Fax:
02 459 88204
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 373/11
Sídlo:
911 01 Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 373/11
Top Služby:

VS ELEKTROSERVIS, s.r.o.

Fax:
043 / 427 70 33
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 4334
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 4334
Top Služby:

Elektro práce - Revízie

Fax:
052 788 2037
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, I. Houdeka 1056/35
Sídlo:
034 01 Ružomberok, I. Houdeka 1056/35
Top Služby:

Eduard Bečka - ELMA

Fax:
031 / 552 01 33
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
956 01 Bojná, č. 108
Sídlo:
956 01 Bojná, č. 108
Top Služby:

Stapet, spoločnosť s ručením obmedzením

Fax:
038 542 4570
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 06 Prešov-6, Korabinského 47
Sídlo:
080 01 Prešov, Levočská 2
Top Služby:

Michal Fiala - E L F T E C H

Fax:
053 447 22 17
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 12 Nitra, Novomeského 2
Sídlo:
949 12 Nitra, Novomeského 2
Top Služby:

IVP, s.r.o.

Fax:
(037) 7418054 , (037) 7418054
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Nám. Slobody 5
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 85
Top Služby:

Elektrocontrol,s.r.o.

Fax:
(035) 6460435 , (035) 6460435
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Konštantinová 3
Sídlo:
080 01 Prešov, Konštantinová 3
Top Služby: