INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
20 ks nájdených

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčín - Opatová

Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Potočná 52/87
Sídlo:
911 01 Trenčín, Potočná 52/87
Top Služby:

Evanjelický farský úrad a.v. Závažná Poruba

E-mail:
Poštová adresa:
032 02 Závažná Poruba, Kostolná 415
Sídlo:
032 02 Závažná Poruba, Kostolná 415
Top Služby:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Partizánske - mesto

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
958 01 Partizánske, Nám. SNP 949/20
Sídlo:
958 01 Partizánske, Nám. SNP 949/20
Top Služby:

Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce

Fax:
+421 37 656 32 62
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74
Sídlo:
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74
Top Služby:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žalobín

E-mail:
Poštová adresa:
094 03 Žalobín, Žalobín 35
Sídlo:
094 03 Žalobín, Žalobín 35
Top Služby: