INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
1050 ks nájdených

AMŠ Partners, spol. s r.o.

Fax:
048 / 429 53 99
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Nám. Štefana Moyzesa 31/3
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Nám. Štefana Moyzesa 31/3
Top Služby:

GEOCONSULT, spol. s.r.o.

Fax:
+421 2 50574799
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
820 05 Bratislava, Miletičova 21, P.O.Box 34
Sídlo:
820 05 Bratislava, Miletičova 21, P.O.Box 34
Top Služby:

EKOSTAVING, s. r. o.

Fax:
(02) 44635945 , (02) 44635945
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, Dubová 493/5
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Dubová 493/5
Top Služby:

MIRACI elektro plus, s.r.o.

Fax:
(041) 4333764 , (041) 4333764
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Podzávoz 1135
Sídlo:
022 01 Čadca, Podzávoz 1135
Top Služby:

PROENERGIA, s.r.o.

Fax:
(036) 7710291 , (036) 7710291
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Laskomerská 2
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Laskomerská 2
Top Služby:

"ITC spol. s r.o."

Fax:
(046) 5117310 , (046) 5117310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra-Janíkovce, Hlavná 53
Sídlo:
949 01 Nitra-Janíkovce, Hlavná 53
Top Služby:

4A projektový ateliér

Fax:
(02) 43338008 , (02) 43338008
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Svätoplukova 1/9
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Svätoplukova 1/9
Top Služby:

5 x P,s.r.o.

Fax:
(043) 4221075 , (043) 4221075
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Zlatovská 35
Sídlo:
911 05 Trenčín, Zlatovská 35
Top Služby:

A + D PROJEKTA Ing. arch. Ivan Potančok

Fax:
(02) 45243050 , (02) 45243050
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Farská 1
Sídlo:
949 01 Nitra, Farská 1
Top Služby:

A - Z Projekt

Fax:
(02) 58302720 , (02) 58302720
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Bytčická cesta 16, Budova INGEL
Sídlo:
010 01 Žilina, Bytčická cesta 16, Budova INGEL
Top Služby:

A.DOM, spol. s r.o.

Fax:
(033) 5514818
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Horné Bašty č. 2, p.o.box 2
Sídlo:
917 00 Trnava, Horné Bašty č. 2
Top Služby:

A.G.M.T.

Fax:
(053) 4297744 , (053) 4297744
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Hraničná 667//8
Sídlo:
058 01 Poprad, Hraničná 667//8
Top Služby:

A.M.F., spol. s r.o.

Fax:
(043) 4388448 , (043) 4388448
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 02 Bratislava 3, Račianska 109/C
Sídlo:
831 02 Bratislava 3, Račianska 109/C
Top Služby:

A.P.Termo projekt

Fax:
(037) 6330707 , (037) 6330707
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 2
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 2
Top Služby:

A.T.I. - alfa, s.r.o.

Fax:
00421 2 63537978
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 02 Bratislava, Šafárikovo námestie 4
Sídlo:
811 02 Bratislava, Šafárikovo námestie 4
Top Služby: