INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
18 ks nájdených

Agrokombinát, a.s.

Fax:
(052) 4282271 , (052) 4282271
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
913 11 Trenčianske Stankovce, Vežké Bierovce
Sídlo:
913 11 Trenčianske Stankovce, Vežké Bierovce
Top Služby:

SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s.

Fax:
(047) 5633239 , (047) 5633239
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Kžačany
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Kžačany
Top Služby:

SHP a.s.

Fax:
(043) 4920279 , (043) 4920279
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
039 01 Turčianske Teplice, Červenej armády 1191
Sídlo:
039 01 Turčianske Teplice, Červenej armády 1191
Top Služby:

Repasu Požnofarma

Fax:
(02) 65424304 , (02) 65424304
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
922 31 Jalšové, č.200
Sídlo:
922 31 Jalšové, č.200
Top Služby:

Novogal a.s.

Fax:
056 679 32 39
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 31 Dvory nad Žitavou, Hlboká cesta 1421
Sídlo:
941 31 Dvory nad Žitavou, Hlboká cesta 1421
Top Služby:

MOVOS, spol. s r.o.

Fax:
(033) 5503041 , (033) 5503041
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Chrenovská 14
Sídlo:
949 01 Nitra, Chrenovská 14
Top Služby:

MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o.

Fax:
(033) 6495556 , (033) 6495556
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 86 Budmerice, č.780
Sídlo:
900 86 Budmerice, č.780
Top Služby:

LOVAS Ing. Štefan Lovas

Fax:
(02) 55422151 , (02) 55422151
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3
Top Služby:

Jozef Klučár

Fax:
(034) 6574298 , (034) 6574298
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 26 Šurianky, č. 36
Sídlo:
951 26 Šurianky, č. 36
Top Služby:

Janek, s.r.o.

Fax:
(02) 62803406 , (02) 62803406
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 01 Púchov, Vsetínska cesta 1333
Sídlo:
020 01 Púchov, Vsetínska cesta 1333
Top Služby:

Ing. Soňa Jambrichová

Fax:
(041) 7634980 , (041) 7634980
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 07 Nitra-Janíkovce, Vežké Janíkovce
Sídlo:
949 07 Nitra-Janíkovce, Vežké Janíkovce
Top Služby:

Hybrav a.s.

Fax:
(055) 6233469 , (055) 6233469
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 04 Vežký Lapáš, Hydinárska farma Bodok č. 702
Sídlo:
951 04 Vežký Lapáš, Hydinárska farma Bodok č. 702
Top Služby:

GLOBAL MARKET, s.r.o.

Fax:
(02) 45647462 , (02) 45647462
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 44 Vlkas, č. 89
Sídlo:
941 44 Vlkas, č. 89
Top Služby:

GAMOTA - agro, s.r.o.

Fax:
(035) 7720150 , (035) 7720150
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Hadovská 870
Sídlo:
945 01 Komárno, Hadovská 870
Top Služby:

Biogal,a.s.

Fax:
(031) 7890886 , (031) 7890886
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
919 51 Špačince, Družstevná 89/20
Sídlo:
919 51 Špačince, Družstevná 89/20
Top Služby:

Alexander Mészáros

Fax:
(031) 7016742 , (031) 7016742
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 92 Topožnica, Topožnica
Sídlo:
925 92 Topožnica, Topožnica
Top Služby:

AGRONOVAZ, a.s.

Fax:
(032) 7740653 , (032) 7740653
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Priemyselná 2/1122
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Priemyselná 2/1122
Top Služby: