INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
1 ks nájdených

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice

Fax:
057 488 1610
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 43 Sedlice, č. 294
Sídlo:
082 43 Sedlice, č. 294
Top Služby: