INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
68 ks nájdených

AGRO - TREND, spol. s r.o. Černina

E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topľou, Mlynská 1346
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topľou, Mlynská 1346
Top Služby:

AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
693 01 Hustopeče , AFEED, a.s., Nádražní 563/60, Česká republika, IČO:281 67 813, DIČ:CZ28167813
Sídlo:
831 02 Bratislava, Nobelova 34
Top Služby:

Jozef Auxt

Poštová adresa:
980 50 Rumince, Rumince č.39
Sídlo:
980 50 Rumince, Rumince č.39
Top Služby:

Milan Kašiar - RODINNÁ FARMA - KAŠIAR M+M

Poštová adresa:
969 81 Štiavnické Bane, Štiavnické Bane č.149
Sídlo:
969 81 Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 105
Top Služby:

POĽNOTREND Trebišov, a.s.

Fax:
056 / 672 42 37
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov, Čerjaky 1095
Sídlo:
075 01 Trebišov, Čerjaky 1095
Top Služby:

Poľnohospodárske družstvo Švábovce

Fax:
036 / 634 71 20
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
059 12 Švábovce, Švábovce
Sídlo:
059 12 Švábovce, Švábovce
Top Služby:

Agrodružstvo OPZ

Fax:
031 / 778 22 71
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
027 54 Veličná, Oravská Poruba 81
Sídlo:
027 54 Veličná, Oravská Poruba 81
Top Služby:

Orava podielnícke poľnohospodárske družstvo

Fax:
035 / 779 49 31
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
027 43 Nižná, Družstevná 510
Sídlo:
027 43 Nižná, Družstevná 510
Top Služby:

Poľnohospodárske družstvo podielnikov

Fax:
02 / 459 512 32
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 46 Most pri Bratislave, Bratislavská 535
Sídlo:
900 46 Most pri Bratislave, Bratislavská 535
Top Služby: