INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
7 ks nájdených

Bistro Chef, s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Námestie SNP 27
Sídlo:
960 01 Zvolen, Námestie SNP 27
Top Služby:

Cool Bowling - Cool Plus s. r. o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Štúrova 1
Sídlo:
040 01 Košice, Štúrova 1
Top Služby:

Caffe Pizzeria Vanessa - Zdenko Šutý

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Moyzesova (Supemarket Tempo) 53
Sídlo:
022 01 Čadca, Moyzesova (Supemarket Tempo) 53
Top Služby: