INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
11 ks nájdených

NITRAMETAL SK, s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
951 41 Lužianky, Rastislavova 2
Sídlo:
951 41 Lužianky, Rastislavova 2
Top Služby:

DARYN, s.r.o.

Fax:
00421 56 652 32 04
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
073 01 Sobrance, Michalovská cesta 66
Sídlo:
073 01 Sobrance, Michalovská cesta 66
Top Služby:

SILSCRAP SLOVAKIA s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Kragujevská 3
Sídlo:
010 01 Žilina, Kragujevská 3
Top Služby:

Ladislav Tóth - KOVORENT

Fax:
035 777 5006
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
946 03 Kolárovo, Harcsová ul. 53
Sídlo:
946 03 Kolárovo, Harcsová ul. 53
Top Služby:

Constahl s.r.o.

Fax:
00421 33 559 92 91
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Jakuba Haška 5
Sídlo:
919 43 Cífer, Bratislavská cesta 525/21
Top Služby:

ROCHMEX, s.r.o., Rožňava

Fax:
00421 46 545 32 20
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, M. Kukučína 5
Sídlo:
048 01 Rožňava, M. Kukučína 5
Top Služby:

KOVOPRODUKT s.r.o. Michalovce

Fax:
00421 51 457 23 31
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Stavbárov 1
Sídlo:
071 01 Michalovce, Stavbárov 1
Top Služby:

MEVAKO spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava

Fax:
00421 58 732 74 83
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
049 51 Brzotín, Krátka 574
Sídlo:
049 51 Brzotín, Krátka 574
Top Služby:

LITA, s.r.o.

Fax:
045 6739001
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
966 22 Lutila, Štefánikova 84
Sídlo:
965 01 Žiar nad Hronom, Priemyselná 12
Top Služby:

Jana Sasková UNITRANS

E-mail:
Poštová adresa:
069 01 Snina, Partizánska 1834/26
Sídlo:
066 01 Humenné, Jasenovská 2528
Top Služby: