INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
15 ks nájdených

SOJAMLYN,s.r.o

Fax:
(038) 5387384 , (038) 5387384
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Piešťany, Studená 3081/4
Sídlo:
921 01 Piešťany, Studená 3081/4
Top Služby:

Sano Moderná výživa zvierat, s.r.o.

Fax:
(02) 65421983 , (02) 65421983
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 04 Bratislava, Dlhé diely 23
Sídlo:
841 04 Bratislava, Dlhé diely 23
Top Služby:

Požnonákup TATRY, a.s.

Fax:
(053) 4298094 , (053) 4298094
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
060 01 Kežmarok, Slavkovská 36
Sídlo:
060 01 Kežmarok, Slavkovská 36
Top Služby:

Požnohospodárske družstvo Pliešovce

Fax:
(048) 5562442 , (048) 5562442
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 63 Pliešovce, Sládkovičova 583/12
Sídlo:
962 63 Pliešovce, Sládkovičova 583/12
Top Služby:

POĽNOBLH, s.r.o.

Fax:
(047) 4512566 , (047) 4512566
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
981 01 Hnúšťa, Ždiar 473
Sídlo:
981 01 Hnúšťa, Ždiar 473
Top Služby:

Martin Krištof - Chovatež

Fax:
(051) 7733400 , (051) 7733400
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
985 05 Kokava nad Rimavicou, Štúrova 475/4
Sídlo:
985 05 Kokava nad Rimavicou, Štúrova 475/4
Top Služby:

Lemat, s.r.o.

Fax:
(02) 44880114 , (02) 44880114
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava, Potočná 34
Sídlo:
831 06 Bratislava, Potočná 34
Top Služby:

JSL, s.r.o.

Fax:
043 552 4395
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, Družstevná 6
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Družstevná 6
Top Služby:

Agrosúča, a.s.

Fax:
+421-385-323-891
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
913 33 Horná Súča, č. 1059
Sídlo:
913 33 Horná Súča, č. 1059
Top Služby:

Agromech s.r.o.

Fax:
(037) 6533253 , (037) 6533253
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
068 01 Medzilaborce, Palota
Sídlo:
068 01 Medzilaborce, Palota
Top Služby: