INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
44 ks nájdených

MUDr. Anton Eliáš - Elimed s. r. o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
085 01 Bardejov, Pod Papierňou 1467/67
Sídlo:
086 33 Zborov, Lesná 420/4
Top Služby:

MUDr. Ľubica Počtová - Medionkopartner, s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, Nábrežie 4.apríla 1860/11
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Jánošíkovo nábrežie 1212
Top Služby:

MUDr. Mária Farkašová, gynekológ

E-mail:
Poštová adresa:
987 01 Poltár, Sklárska 580/33
Sídlo:
987 01 Poltár, Sklárska 580/33
Top Služby:

MUDr. Vladimír Hatalovský, všeobecné lekárstvo

Poštová adresa:
076 64 Zemplínska Teplica, Zemplínska Teplica 366
Sídlo:
076 64 Zemplínska Teplica, Zemplínska Teplica 366
Top Služby:

T - R Medic, s.r.o.

Poštová adresa:
991 22 Bušince, Krtíšska 6
Sídlo:
991 22 Bušince, Krtíšska 6
Top Služby:

MUDr. Magdaléna Gabrielová - MEDSAN spol. s r.o.

Poštová adresa:
921 01 Piešťany, Nitrianska 1837/5
Sídlo:
921 01 Piešťany, Nitrianska 1837/5
Top Služby:

MOVA BB s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 976 33 Poniky, Horná ulica 244
Top Služby: