INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
6 ks nájdených

Avia Dióši - Ľudovít Dióši

Fax:
(02) 62524736 , (02) 62524736
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
936 01 Šahy, SNP 30
Sídlo:
936 01 Šahy, SNP 30
Top Služby:

KiMEX a.s.

Fax:
(055) 6782277
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Poštová 8
Sídlo:
040 01 Košice, Poštová 8
Top Služby:

GIPSCENTRUM

Fax:
(031) 5522484
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40
Top Služby:

Tibor Paulis - ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY

Fax:
035 7798 581
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
946 32 Marcelová, Lipový rad 48/A
Sídlo:
946 32 Marcelová, Lipový rad 48/A
Top Služby: