INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
5 ks nájdených

Poľnohospodárske družstvo Radošinka Veľké Ripňany

Fax:
00421 38 539 2389
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
956 07 Veľké Ripňany, Nitrianska 512/108
Sídlo:
956 07 Veľké Ripňany, Nitrianska 512/108
Top Služby:

AGROLENS spol. s r. o.

Fax:
036 / 635 53 13
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 39 Zlaté Klasy, Čenkovce 114
Sídlo:
930 39 Zlaté Klasy, Čenkovce 114
Top Služby: