INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
3 ks nájdených

Anna Drobcová

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Partizánska 1
Sídlo:
971 01 Prievidza, A. Hlinku 20
Top Služby:

J.Z.DENT, s.r.o.

Fax:
(043) 4290157 , (043) 4290157
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 52 Sučany, Hlavná 315/16
Sídlo:
038 52 Sučany, Hlavná 315/16
Top Služby:

Lekáreň HARMÓNIA

Fax:
(051) 7497022 , (051) 7497022
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 13 Trhová Hradská, Zdravotné Stredisko
Sídlo:
930 13 Trhová Hradská, Zdravotné Stredisko
Top Služby: