INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
7 ks nájdených

Edita Steinerová JASPIS

Fax:
(041) 5620023 , (041) 5620023
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Rákócziho /Hotel KORZO/ 12
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Rákócziho /Hotel KORZO/ 12
Top Služby:

J.Z.DENT, s.r.o.

Fax:
(043) 4290157 , (043) 4290157
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 52 Sučany, Hlavná 315/16
Sídlo:
038 52 Sučany, Hlavná 315/16
Top Služby:

Július Mészároš EKOKVALIT

Fax:
(02) 58280824 , (02) 58280824
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 01 Vežký Krtíš, Novohradská 36
Sídlo:
900 01 Vežký Krtíš, Novohradská 36
Top Služby:

Milan Záriš

Fax:
(036) 6397167 , (036) 6397167
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 33 Marianka, Bystrická 25
Sídlo:
900 33 Marianka, Bystrická 25
Top Služby:

MINERAL SLOVAKIA Miroslav Koláčny

Fax:
(032) 7440653 , (032) 7440653
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 32 Borinka, Dlhá 64
Sídlo:
900 32 Borinka, Dlhá 64
Top Služby:

PROSPEKTA, spol. s.r.o.

Fax:
(055) 6332993 , (055) 6332993
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
824 92 Bratislava 2, Mliekarenská 10
Sídlo:
824 92 Bratislava 2, Mliekarenská 10
Top Služby: