INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
138 ks nájdených

Chytrostav - Štefan Servačík

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 02 Bratislava-Petržalka, Romanova 24
Sídlo:
851 02 Bratislava-Petržalka, Romanova 24
Top Služby:

Mário Molnár

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Námestie Sv. Petra a Pavla 10
Sídlo:
908 63 Radošovce, č. 22
Top Služby:

SONIPEX, s. r. o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 01 Galanta, Revolučná štrvť 971/20
Sídlo:
924 01 Galanta, Revolučná štrvť 971/20
Top Služby:

AV BÝVANIE, s. r. o.

E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Študentská 2
Sídlo:
040 01 Košice, Študentská 2
Top Služby:

Karol Zubaj ZUBAJ - STAVBY

E-mail:
Poštová adresa:
032 61 Važec, Pod Vilingom 299
Sídlo:
032 61 Važec, Pod Vilingom 299
Top Služby:

Róbert Minich STAV MAT

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, I. Krasku 734/18
Sídlo:
971 01 Prievidza, I. Krasku 734/18
Top Služby:

ZVAR, s.r.o.

Fax:
+421-57-4880680
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská 354/29
Sídlo:
094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská 354/29
Top Služby:

STAVA-JP, s.r.o.

Fax:
031 780 8054
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, 17.novembra 958
Sídlo:
022 01 Čadca, 17.novembra 958
Top Služby: