INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
92 ks nájdených

GAMEX TRADING s.r.o.

Fax:
035/7720150 , 035/7720631
Web:
E-mail:
Sídlo:
945 01 Komárno, Hadovská 870
Top Služby:

SHR - Ing. Oľga Sersenová - Podháj

Poštová adresa:
919 51 Špačince, Čerešňova 477/66
Sídlo:
919 65 Dolná Krupá, Podhájska 203
Top Služby:

LIVAX, s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 05 Banská Bystrica, Rakytovská cesta 6/C
Sídlo:
974 05 Banská Bystrica, Rakytovská cesta 6/C
Top Služby:

Požnohospodárske družstvo Šahy

Fax:
(033) 5597455 , (033) 5597455
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
936 01 Šahy, Bernecká 45
Sídlo:
936 01 Šahy, Bernecká 45
Top Služby:

Spoločné rožnícke družstvo Nenince

Fax:
(048) 4156034 , (048) 4156034
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
991 26 Nenince, Školská 572/8
Sídlo:
991 26 Nenince, Školská 572/8
Top Služby:

ST OMEGA, s.r.o.

Fax:
(052) 4281082 , (052) 4281082
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
064 01 Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 3
Sídlo:
064 01 Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 3
Top Služby:

WASCO obchodná firma

Fax:
(055) 6257397 , (055) 6257397
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Južná trieda 46
Sídlo:
040 01 Košice 1, Južná trieda 46
Top Služby:

ZEAINVENT a.s.

Fax:
(02) 44637673 , (02) 44637673
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, Nová 18/6701
Sídlo:
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, Nová 18/6701
Top Služby:

AGRO - DRUŽSTVO Trebatice

Fax:
033 / 776 38 15
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
922 10 Trebatice, Orechová 316/4
Sídlo:
922 10 Trebatice, Orechová 316/4
Top Služby:

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Kostoľany

Fax:
00421 44 559 32 46
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
922 07 Veľké Kostoľany, Družstevná 486
Sídlo:
922 07 Veľké Kostoľany, Družstevná 486
Top Služby:

Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec

Fax:
057 488 1610
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
094 12 Vechec, Družstevná 19
Sídlo:
094 12 Vechec, Družstevná 19
Top Služby:

MA: AGRO - ALFA - Mészáros

Fax:
035 649 2860
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 10 Tvrdošovce, Rákócziho 28
Sídlo:
941 10 Tvrdošovce, Rákócziho 28
Top Služby:

Roľnícke družstvo

Fax:
(045) 5391283
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 33 Budča, Na Štepnici 354
Sídlo:
962 33 Budča, Na Štepnici 354
Top Služby:

RIMAVA, s.r.o.

Fax:
(032) 7437291 , (032) 7437291
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
980 02 Jesenské, Družstevná 1145/1001
Sídlo:
980 02 Jesenské, Družstevná 1145/1001
Top Služby:

Požnohospodárske družstvo, Kozárovce

Fax:
(033) 5597455 , (033) 5597455
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
935 22 Kozárovce, Kozárovce
Sídlo:
935 22 Kozárovce, Kozárovce
Top Služby:

Požnohospodárske družstvo Trnava

Fax:
(032) 6528722 , (032) 6528722
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Modranská 3
Sídlo:
917 01 Trnava, Modranská 3
Top Služby:

Požnohospodárske družstvo Senica

Fax:
(041) 5573191 , (041) 5573191
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica, Čáčov I. 163
Sídlo:
905 01 Senica, Čáčov I. 163
Top Služby: