INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
9 ks nájdených

Andrej Balázs - obkladanie

Fax:
(037) 7832192 , (037) 7832192
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 05 Vozokany, Cintorínska 90
Sídlo:
925 05 Vozokany, Cintorínska 90
Top Služby:

STAVECO s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topoľčany, Dopravná 412
Sídlo:
955 01 Topoľčany, Dopravná 412
Top Služby:

Anton Biksadský - STAVKOMPLET

Fax:
00421 47 542 24 03
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava - Petržalka, Topoľčianska 7
Sídlo:
851 01 Bratislava - Petržalka, Topoľčianska 7
Top Služby:

Róbert Barta

Fax:
025 244 49 01
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 10 Dolný Štál, č. 294
Sídlo:
930 10 Dolný Štál, č. 294
Top Služby:

Dušan Vašek

E-mail:
Poštová adresa:
925 09 Košúty, Košúty 54
Sídlo:
925 09 Košúty, Košúty 54
Top Služby: