INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
2 ks nájdených

Ing. Igor Chomanič - ICH

Fax:
02 / 534 125 02
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
067 61 Kolonica, č. 144
Sídlo:
067 61 Kolonica, č. 144
Top Služby: