INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
7 ks nájdených

BAJER AGRO spol. s r.o.

Fax:
(02) 54131206 , (02) 54131206
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 73 Bajerovce, č. 135
Sídlo:
082 73 Bajerovce, č. 135
Top Služby:

Farma Pružina

Fax:
(033) 5922320 , (033) 5922320
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 22 Pružina, č.391
Sídlo:
018 22 Pružina, č.391
Top Služby:

Jozef Badánik - BADAS

Fax:
(045) 6856248 , (045) 6856248
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, K. Salvu 12
Sídlo:
034 01 Ružomberok, K. Salvu 12
Top Služby:

Ovčia farma Čierťaský

Fax:
(02) 54652462 , (02) 54652462
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
966 01 Prestavlky, Horná Trnávka 11
Sídlo:
966 01 Prestavlky, Horná Trnávka 11
Top Služby:

Ovčiarske výrobno-obchodné družstvo

Fax:
(02) 54652462 , (02) 54652462
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Mládežnícka 36
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Mládežnícka 36
Top Služby: