INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
7 ks nájdených

PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.

Fax:
035/6426 025 , 035/6426 014
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Pri Skladoch 1
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Pri Skladoch 1
Top Služby:

Rami Imeri AIDA

E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice-Staré Mesto, Hlavná 81
Sídlo:
040 01 Košice-Staré Mesto, Hlavná 81
Top Služby:

Juraj Kukuča - Kumipek

Poštová adresa:
913 07 Bošáca, 669
Sídlo:
913 07 Bošáca, 669
Top Služby: