INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
11 ks nájdených

Družstvo ROVNOSŤ Mestisko

Fax:
055 789 93 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
090 41 Mestisko, Mestisko
Sídlo:
090 41 Mestisko, Mestisko
Top Služby:

Ľudovít Grúner SHR G-PROGRES

Fax:
(041) 5494942 , (041) 5494942
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 52 Slepčany, č. 269
Sídlo:
951 52 Slepčany, č. 269
Top Služby: