INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
28 ks nájdených

Poľnohospodárske družstvo ČATAJ

Fax:
033/6450119
E-mail:
Poštová adresa:
900 83 Čataj, 330
Sídlo:
900 83 Čataj, 330
Top Služby:

Poľnohospodárske družstvo Beša

Fax:
(041) 5001634 , (041) 5001634
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
935 36 Beša, č. 172
Sídlo:
935 36 Beša, č. 172
Top Služby: