INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
8 ks nájdených

Roľnícke družstvo

Fax:
(045) 5391283
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 33 Budča, Na Štepnici 354
Sídlo:
962 33 Budča, Na Štepnici 354
Top Služby:

AGROTIM spol. s r.o.

Fax:
031 558 1480
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, Hlavná 139
Sídlo:
076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, Hlavná 139
Top Služby: