INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
31 ks nájdených

A-K-T Natural, spol. s r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 06 Čierna Voda, Čierna Voda
Sídlo:
925 06 Čierna Voda, Čierna Voda
Top Služby:

Ivan Pastorek

Sídlo:
947 03 Hurbanovo, Nová Trstená 2925
Top Služby:

AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
693 01 Hustopeče , AFEED, a.s., Nádražní 563/60, Česká republika, IČO:281 67 813, DIČ:CZ28167813
Sídlo:
831 02 Bratislava, Nobelova 34
Top Služby:

AGRO - TREND, spol. s r.o. Černina

E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topľou, Mlynská 1346
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topľou, Mlynská 1346
Top Služby: