INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
54 ks nájdených

SHR - Ing. Oľga Sersenová - Podháj

Poštová adresa:
919 51 Špačince, Čerešňova 477/66
Sídlo:
919 65 Dolná Krupá, Podhájska 203
Top Služby:

SAATBAU Slovensko, s.r.o.

Fax:
033 534 5643
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, J. Bottu 2
Sídlo:
917 01 Trnava, J. Bottu 2
Top Služby:

Milan Kašiar - RODINNÁ FARMA - KAŠIAR M+M

Poštová adresa:
969 81 Štiavnické Bane, Štiavnické Bane č.149
Sídlo:
969 81 Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 105
Top Služby: