INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
23 ks nájdených

WESTLAND s. r. o.

E-mail:
Poštová adresa:
811 09 Bratislava, ul. 29. augusta 15/F
Sídlo:
811 09 Bratislava, ul. 29. augusta 15/F
Top Služby:

OPTIKA a.s.

Fax:
031 780 8054
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 54 Košice, Vstupný areál U.S. Steel
Sídlo:
044 54 Košice, Vstupný areál U.S. Steel
Top Služby:

KORAVOS s.r.o.

Fax:
036 / 742 10 89
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 52 Sučany, Štiavnická cesta 1546/45
Sídlo:
038 52 Sučany, Štiavnická cesta 1546/45
Top Služby: