INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
117 ks nájdených

WESTLAND s. r. o.

E-mail:
Poštová adresa:
811 09 Bratislava, ul. 29. augusta 15/F
Sídlo:
811 09 Bratislava, ul. 29. augusta 15/F
Top Služby:

MUDr. Tatiana Schneiderová, psychiatrická ambulancia

Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topľou, Kalinčiakova 2612
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topľou, Kalinčiakova 2612
Top Služby:

PoBeZdra, s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
010 15 Žilina, Jedlíkova 3423/5
Sídlo:
010 15 Žilina, M.R. Štefánika 1
Top Služby:

J&J INTERIER s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 22 Košice, Prešovská cesta 47
Sídlo:
040 22 Košice, Prešovská cesta 47
Top Služby:

MUDr. Oktavian Kuchárik - D.T. Urocentrum s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
811 09 Bratislava , Jakubovo námestie 15
Sídlo:
820 07 Bratislava , Poliklinika Ružinov, Ružinovská 10
Top Služby:

MUDr. Zdenko Velecký - ORTOPEDIK, spol. s r.o.

Poštová adresa:
080 01 Prešov, Sládkovičova 25
Sídlo:
080 01 Prešov, Sládkovičova 25
Top Služby: